Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Tuyển dụng nhân viên

Tuyển dụng vị trí Nhân viên giám sát dịch vụ

14/05/2020

 

Công ty Cổ phần VISAHO cần tuyển dụng vị trí ''Nhân viên giám sát dịch vụ'' trong tháng 05/2020.

 

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Bể bơi

14/05/2020

Công ty Cổ phần VISAHO cần tuyển dụng vị trí ''Nhân viên Bể bơi'' trong tháng 05/2020.

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên kỹ thuật tòa nhà năm 2019

18/05/2020

 Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" năm 2019.

Tuyển dụng vị trí ' Kế toán tổng hợp ' tháng 06/2019

18/05/2020

 Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Kế toán tổng hợp" tháng 06/2019.

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên lái xe năm 2019.

18/05/2020

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên lái xe ' năm 2019.

Tuyển dụng vị trí: Trưởng Ban quản lý tòa nhà tháng 08/2018

16/03/2019

 Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng ban Quản lý tòa nhà ' tháng 08/2018.

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên kỹ thuật tòa nhà tháng 08/2018

16/03/2019

 Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" tháng 08/2018.

Tuyển dụng vị trí: Hành chính - Thu ngân năm 2018.

16/03/2019

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên Hành chính - Thu ngân ' năm 2018.