Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 01234.88.66.11|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Tuyển dụng nhân viên

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên kỹ thuật tòa nhà năm 2019

07/11/2019

 Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" năm 2019.

Tuyển dụng vị trí ' Kế toán tổng hợp ' tháng 06/2019

04/06/2019

 Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Kế toán tổng hợp" tháng 06/2019.

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên lái xe năm 2019.

26/03/2019

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên lái xe ' năm 2019.

Tuyển dụng vị trí: Trưởng Ban quản lý tòa nhà tháng 08/2018

16/03/2019

 Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng ban Quản lý tòa nhà ' tháng 08/2018.

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên kỹ thuật tòa nhà tháng 08/2018

16/03/2019

 Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên kỹ thuật tòa nhà" tháng 08/2018.

Tuyển dụng vị trí: Hành chính - Thu ngân năm 2018.

16/03/2019

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Nhân viên Hành chính - Thu ngân ' năm 2018.

Tuyển dụng vị trí Nhân viên cứu hộ bể bơi tháng 04/2018.

16/03/2019

Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Nhân viên cứu hộ bể bơi".

Tuyển dụng vị trí Trưởng Ban quản lý tòa nhà năm 2018.

16/03/2019

 Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự ' Trưởng ban Quản lý tòa nhà ' năm 2018.

Tuyển dụng vị trí Nhân viên y tế Câu lạc bộ thể thao.

16/03/2019

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển dụng vị trí nhân sự "Nhân viên y tế Câu lạc bộ thể thao".

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh tháng 03 năm 2018

16/03/2019

Công ty TNHH MSC Việt Nam cần tuyển nhân sự cho vị trí "Nhân viên kinh doanh" tháng 03 năm 2018