Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Thu tiền phí dịch vụ quý III tòa nhà Rainbow Linh Đàm

Ngày đăng: Thứ năm, 09/06/2016

THÔNG BÁO

(V/v : Thu tiền phí dịch vụ quý III)

   

 

              Kính gửi :  Các chủ căn hộ tòa nhà Rainbow Linh Đàm

 

Ban quản lý tòa nhà tiến hành thu tiền dịch vụ quý III năm 2015 của các hộ dân từ ngày 05/7/2015 đến hết ngày 15/7/2015.

Từ các quý sau Ban quản lý tòa nhà tiến hành thu tiền dịch vụ của quý từ ngày 15 đến ngày 25 của tháng cuối cùng quý trước.

Kính đề nghị các hộ dân nộp tiền tại Ban quản lý tòa nhà Rainbow Linh Đàm.

 

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                                               Ban QLTN Rainbow Linh Đàm

                                                                                                                    Trưởng ban

                             

           

                                                                                                                       Trịnh Anh Tú