Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Thu tiền phí dịch vụ gửi xe tháng 7/2015 Rainbow Linh Đàm

Ngày đăng: Thứ năm, 09/06/2016

   THÔNG BÁO 

  

  (V/v : Thu tiền phí dịch vụ gửi xe tháng 7/2015)

       

     Kính gửi :   -  Các hộ dân đang sinh sống tại tòa nhà Rainbow Linh Đàm. Ban quản lý tòa nhà tiến hành thu tiền dịch vụ gửi xe tháng 7 năm 2015 của các hộ dân gửi xe tại tòa nhà Rainbow Linh Đàm. Thời gian thu từ ngày 25/6/2015 đến hết ngày 30/6/2015. Kính đề nghị các hộ dân nộp tiền tại Ban quản lý tòa nhà Rainbow Linh Đàm

                                                                                               BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ RAINBOW  

                                                                                          TRƯỞNG BAN   

 

 

 

                                                                                        Trịnh Anh Tú