Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Thông báo

Thu tiền phí dịch vụ quý III tòa nhà Rainbow Linh Đàm

09/06/2016

Ban quản lý tòa nhà tiến hành thu tiền dịch vụ quý III năm 2015 của các hộ dân từ ngày 05/7/2015 đến hết ngày 15/7/2015.

 

Thu tiền phí dịch vụ gửi xe tháng 7/2015 Rainbow Linh Đàm

09/06/2016

Thông báo thu tiền phí dịch vụ gửi xe tháng 7/2015

Đăng ký gửi xe đạp trong tòa nhà Rainbow Văn Quán

09/06/2016

Đăng ký gửi xe tòa nhà Rainbow Văn Quán

Ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

15/10/2015

 Thông báo ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt