Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Thông báo thay đổi số điện thoại liên lạc BQLTN Rainbow Linh Đàm

Ngày đăng: Thứ năm, 09/06/2016

THÔNG BÁO

 

(Về việc: Thay đổi số điện thoại liên lạc BQLTN Rainbow Linh Đàm)

 

Kính gửi: Chủ sở hữu tại tòa nhà Rainbow Linh Đàm

 

Công ty TNHH MSC Việt Nam xin trân trọng thông báo số điện thoại liên lạc của Ban Quản Lý  Tòa nhà Rainbow Linh Đàm như sau:

 1. Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà :     0913.534.327

2. Lễ Tân Tòa Nhà:                               0439.505.888

3. Hotline Bảo Hành Tòa Nhà:          01234.88.77.22

  

                                                                                                  CÔNG TY TNHH MSC VIỆT NAM

                                                                                                 BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ