Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư.

Ngày đăng: Thứ sáu, 09/09/2016

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 500/CV-MSC ngày 11/4/2016 của công ty TNHH MSC Việt Nam kèm hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.