Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Thông báo BQL tòa nhà

Chấp hành các quy định thi công tại tòa nhà Rainbow Văn Quán

11/07/2015

Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh và an ninh cho tòa nhà. Ban quản lý toàn nhà Rainbow Văn Quán yêu cầu quý Công ty thực hiện đầy đủ một số yêu cầu sau đây:

Đăng ký gửi xe đạp trong tòa nhà Rainbow Văn Quán

09/06/2016

Hiện nay BQL tòa nhà đang tiến hành sắp xếp lại chỗ để xe đạp trong tòa nhà.

Rửa 02 tầng hầm tòa nhà Rainbow Văn Quán

11/07/2015

Để đảm bảo điều kiện vệ sinh và tạo môi trường tốt cho các loại xe gửi tại tầng hầm tòa nhà Rainbow Văn Quán