Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Quản lý tòa nhà

Cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà chuyên nghiệp

19/09/2016

QLTN Là một dịch vụ cung cấp Nhà quản lý, nhân công và điều hành nhân công thực hiện những công việc bảo vệ, vệ sinh, giao dịch với khách hàng thuê