Nhập nội dung trả lời.

Đóng lại

Nhập nội dung trả lời.

Đóng lại
#
  Tên bài viết
  • Họ và tên: khoank  (Administrator)
  • Tham gia: 6/28/2015 12:00:00 AM
  • Bài viết: 1

99 câu danh ngôn tình yêu hay nhất thế kỷ (phần 1)

99 câu danh ngôn tình yêu hay nht thế k (phn 1)
Trong kho tàng câu danh ngôn luôn tràn đ
y nhng câu danh ngôn hay v tình yêu, có th thy tình yêu là 1 cái gì đó không th thiếu trong cuc sng.Tình yêu cho ta thêm yêu đi, tình yêu cho ta nim tin vào cuc sng, và vi tình yêu ta có đng lc đ làm nên tt c.
B
sưu tp 99 câu danh ngôn hay v tình yêu s là mt nt nhc nh đ làm lên 1 bn nhc tình yêu tuyt vi trong cuc sng muôn màu hôm nay…

Nh
ng câu danh ngôn tình yêu đôi la:

1.Nh
ng n hng tình yêu làm đp vườn đi.

The roses of love glad the garden of life.
Lord Byron

2.Nh
ng tình nhân ngày nay
G
i cho nhau bông hng bc ướp hương
Phong kín trong h
p nha.
Ph
i chăng tình yêu là vy
Y
ếu đui trước nhng đi thay?
Sao h
ng không c hng ly gió mưa?
C
chóng tàn phù du, c ta ngát nng hương mùa h?
C
ct li thay cho tình yêu sng đng
C
hát v nhng mùa h sp sang?

Pam Brown

3.C
u mong bn s sng lâu chng nào bn mun và yêu lâu chng nào bn sng.

May you live as long as you wish and love as long as you live.
Robert A Heinlein

4.Yêu không ch
là mt danh t – nó là mt đng t; nó không ch là cm xúc – nó là quan tâm, chia s, giúp đ, hy sinh.

Love is more than a noun — it is a verb; it is more than a feeling — it is caring, sharing, helping, sacrificing.
William Arthur Ward

5.Tình yêu là thiên đ
ường, nhưng nó có th đau đn như đa ngc.

Love is like heaven, but it can hurt like hell.
Khuy
ết danh

6.Ghen tuông là căn b
nh, tình yêu là khe mnh. Tâm hn non nt thường nhm ln hai trng thái này, hoc cho rng tình yêu càng ln, ghen tuông càng mnh – thc ra, chúng gn như không tương thích; cm xúc này thường không đ li ch cho cm xúc kia.

Jealousy is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the love, the greater the jealousy – in fact, they are almost incompatible; one emotion hardly leaves room for the other.

7.Trái tim đang yêu luôn luôn tr
trung.

A heart that loves is always young.
Ng
n ng Hy Lp

8.Tình yêu là tr
ng thái mà khi đó hnh phúc ca mt người khác tr nên cc kỳ quan trng đi vi hnh phúc ca bn.

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
Robert A Heinlein

9.Cu
c sng và tình yêu đu vô cùng quý giá khi chúng đang n r.

Life and love are very precious when both are in full bloom.
Louisa May Alcott

10.Tôi không c
n mt người ng chung, mà tôi cn mt người thc cùng.
Tôi không c
n mt người nói cùng, mà tôi cn mt người lng nghe.
Tôi không c
n mt người ăn chung, mà tôi cn mt người nu cùng.
Tôi không c
n mt người bước cùng, mà tôi cn mt người dõi theo.

Khuy
ết danh

99 câu danh ngôn hay nh
t v tình yêu cau danh ngon hay nhat ve tinh yeu

99 câu danh ngôn hay nh
t v tình yêu

11.Tình yêu là th
duy nht chúng ta có th mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc tr thành d dàng.

Love is the only thing that we can carry with us when we go, and it makes the end so easy.
Louisa May Alcott

12.Tình yêu là m
t đóa hoa có th mc trên bt c mnh đt nào, ta ra nhng điu kỳ diu không th b cái lnh ca mùa thu hay băng giá ca mùa đông khut phc, n r và ngát hương quanh năm, ban phúc cho c nhng người đem tng nó đi và nhng người nhn nó.

Love is a flower that grows in any soil, works its sweet miracles undaunted by autumn frost or winter snow, blooming fair and fragrant all the year, and blessing those who give and those who receive.
Louisa May Alcott

13.Hãy x
ng đáng vi tình yêu, và ri tình yêu s đến.

Be worthy love, and love will come.
Louisa May Alcott

14.Trao cho ai đó t
t c tình yêu không bao gi đm bo được rng h s yêu li bn! Đng trông ch tình yêu được đáp li, ch đi nó ln dn trong trái tim đi phương. Nhưng nếu nó không ln lên, hãy cm thy hài lòng rng nó đã ln lên trong trái tim bn.

Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back! Don’t expect love in return, just wait for it to grow in their hearts. But if it doesn’t, be content it grew in yours.
Khuy
ết danh

15.Tình yêu th
t s đã hiếm, tình bn tht s còn hiếm hơn.

Rare as is true love, true friendship is rarer.
La Fontaine

Xem thêm: http://hopdongtinhyeu.com/article/326/99-cau-danh-ngon-hay-nhat-ve-tinh-yeu

Quảng cáo