Nhập nội dung trả lời.

Đóng lại

Nhập nội dung trả lời.

Đóng lại
#
  Tên bài viết
  • Họ và tên: khoank  (Administrator)
  • Tham gia: 6/28/2015 12:00:00 AM
  • Bài viết: 1

Phong thủy ngày 3/7/2015

Bói t vi cung Nhân Mã ngày 3/7/2015
Nhân Mã, D
đoán theo chòm sao ca bn

B
n s đi mt vi nhiu vn đ căng thng, nhưng đng đ chúng làm bn cm thy mt mi, và đng ngn ngi bày t quan đim ca mình! Bn có th b sung thêm vitamin và khoáng cht; Hãy chú ý chăm sóc bn thân
D
đoán theo chòm sao ca bn
Tâm tr
ng
Ti
n bc
Tình yêu
Công vi
c

Tâm tr
ng

tu vi 3/7/2015 Nh
ng người xung quanh bn s thy bn tht khó gn. Hãy gt mi chuyn qua mt bên đ chào đón nhng ý tưởng mi m đến vi bn.
Ti
n bc

Vi
c chi tiêu quá mc có th làm nh hưởng ti tình hình tài chính ca bn. Hãy luôn kim soát nhng thu chi và mua sm ca bn thân
Công vi
c

Ngày hôm nay, công vi
c s ít khó hơn so vi thông thường. Không th gì s cn tr được bn làm.
Tình yêu

B
n đang trong s kìm cht ca cm giác s hu....Hãy thn trng đng đ điu này nh hưởng đến người yêu ca bn. Hôm nay bn cũng tht nhy cm đy. tu vi thu 6 ngay 3/7/2015 Hãy c gng đưa ra mt vài quan đim ra thc tế.
Bói t
vi cung Kim Ngưu ngày 3/7/2015
tu vi Kim Ng
ưu, D đoán theo chòm sao ca bn

B
n nên sp xếp gn gàng giy t quan trng, và nhiu th khác cũng s xut hin. Bn chưa thc s cân bng gia làm vic và ngh ngơi. Hãy chú ý ti nhng thói quen ca bn, và hãy tránh b căng thng do nhng thói quen hàng ngày

Quảng cáo