Nhập nội dung trả lời.

Đóng lại

Nhập nội dung trả lời.

Đóng lại
#
  Tên bài viết
  • Họ và tên: khoank  (Administrator)
  • Tham gia: 6/28/2015 12:00:00 AM
  • Bài viết: 1

Thu tiền phí dịch vụ gửi xe tháng 7/2015 Rainbow Linh Đàm

    THÔNG BÁO   

  (V/v : Thu tiền phí dịch vụ gửi xe tháng 7/2015)   

   

     Kính gửi :   -  Các hộ dân đang sinh sống tại tòa nhà Rainbow Linh Đàm. Ban quản lý tòa nhà tiến hành thu tiền dịch vụ gửi xe tháng 7 năm 2015 của các hộ dân gửi xe tại tòa nhà Rainbow Linh Đàm. Thời gian thu từ ngày 25/6/2015 đến hết ngày 30/6/2015. Kính đề nghị các hộ dân nộp tiền tại Ban quản lý tòa nhà Rainbow Linh Đàm.     

 

                                                                                                          BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ RAINBOW    

                                                                                                  TRƯỞNG BAN   

 

 

                                                                                                Trịnh Anh Tú

Quảng cáo