Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Dịch vụ An ninh - Vệ sinh

Vệ sinh văn phòng định kỳ

11/07/2015

Dịch vụ Vệ sinh định kỳ văn phòng được Công ty cung cấp theo hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng…

Vệ sinh tòa nhà

11/07/2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh tòa nhà chuyên nghiệp

Dịch vụ bảo vệ tòa nhà

15/10/2015

Phương án dịch vụ bảo vệ tòa nhà, nhằm góp phần cho quý khách hiểu thêm về dịch vụ bảo vệ tòa nhà.