Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Tin tức

Dịch vụ & Tiện ích

Khu vui chơi trẻ em - Tòa nhà Rainbow Linh Đàm

Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của con em, ngày 24 tháng 08 năm 2015, Công ty Cổ phần BIC Việt Nam đã lắp đặt và đưa vào hoạt động khu vui chơi cho trẻ em tòa nhà Rainbow Linh Đàm. 

Cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà chuyên nghiệp

QLTN Là một dịch vụ cung cấp Nhà quản lý, nhân công và điều hành nhân công thực hiện những công việc bảo vệ, vệ sinh, giao dịch với khách hàng thuê

Dịch vụ bảo vệ tòa nhà

Phương án dịch vụ bảo vệ tòa nhà, nhằm góp phần cho quý khách hiểu thêm về dịch vụ bảo vệ tòa nhà.

Ban quản lý