Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Đăng ký gửi xe đạp trong tòa nhà Rainbow Văn Quán

Ngày đăng: Thứ năm, 09/06/2016

 THÔNG BÁO  

 

(V/v : Đăng ký gửi xe đạp trong tòa nhà Rainbow Văn Quán)    

Kính gửi  - Ban quản trị tòa nhà Rainbow Văn Quán

- Toàn thể cư dân tòa nhà    

 

Hiện nay BQL tòa nhà đang tiến hành sắp xếp lại chỗ để xe đạp trong tòa nhà. Vì vậy, BQL tòa nhà sẽ thực hiện một số công việc như sau :

+ Đề nghị các hộ dân có xe đạp đang để dưới tầng hầm mà chưa đăng ký với BQL tòa nhà thì xuống lễ tân tòa nhà để đăng ký.

+ BQL tòa nhà sẽ tiến hành làm vé gửi xe đạp cho các xe đăng ký gửi theo tháng.

+ Kể từ ngày 20/11/2014 những xe đạp nào không đăng ký gửi theo tháng và dùng thẻ tháng thì bảo vệ tòa nhà sẽ từ chối cho xe vào hầm.

BQL tòa nhà kính mong quý cư dân đăng ký đầy đủ vì sự an toàn chung của tòa nhà Rainbow Văn Quán.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

                                                                                   BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ RAINBOW VĂN QUÁN