Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 01234.88.66.11|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Ngày đăng: Thứ năm, 15/10/2015

   THÔNG BÁO 

 

Về việc:  Ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt  

 

Kính gửi: Chủ sở hữu các căn hộ tại Tòa nhà Rainbow Linh Đàm 

 

-         Căn cứ thông báo của Công ty Điện lực Hoàng Mai về việc ký hợp đồng điện sinh hoạt đối với các căn hộ tòa nhà Rainbow Linh Đàm. 

-         Căn cứ giấy đăng ký mua điện ngày ....... tháng ..... năm ...... của khách hàng.

Ban Quản lý tòa nhà Rainbow Linh Đàm xin trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng điện sinh hoạt với những nội dung như sau:

1. Công ty Điện lực quận Hoàng Mai tổ chức Ký Hợp đồng điện với các căn hộ tại tòa nhà Rainbow, đề nghị các chủ sở hữu chuẩn bị hồ sơ để ký Hợp đồng gồm:

+ Hợp đồng mua bán căn hộ bản công chứng;

+ Biên bản bàn giao nhà bản công chứng;

+ Giấy CMND bản công chứng.

1.      Thời gian ký Hợp đồng: từ ngày 30/3/2015 đến 03/4/2015.

2.      Địa điểm: tại Ban Quản lý tòa nhà Rainbow Linh Đàm

3.      Phí lắp đặt: 300.000đ/căn hộ

Vậy Ban Quản lý Tòa nhà xin thông báo để các hộ dân cư được biết để chuẩn bị hồ sơ và sắp xếp thời gian ký hợp đồng. Sau thời gian quy định trên, hộ dân cư tự liên hệ với Công ty Điện lực Hoàng Mai để ký Hợp đồng và lắp đặt công tơ.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các hộ dân cư.

 

Trân trọng kính báo!

 

 

 Nơi nhận:

-         Như kính gửi;

-         Lưu QLTN

BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ RAINBOW 

TRƯỞNG BAN 

 

 

Trịnh Anh Tú