Bootstrap Slider
  • Rainbow Văn Quán 0834.88.66.11 - 024.3354.0591|
  • Rainbow Linh Đàm 0936.37.37.33

Rửa 02 tầng hầm tòa nhà Rainbow Văn Quán

Ngày đăng: Thứ bảy, 11/07/2015

 THÔNG BÁO 

 

(V/v : Rửa 02 tầng hầm tòa nhà Rainbow Văn Quán) 

Kính gửi   - Ban quản trị tòa nhà Rainbow Văn Quán  

                           - Toàn thể cư dân tòa nhà    

 Để đảm bảo điều kiện vệ sinh và tạo môi trường tốt cho các loại xe gửi tại tầng hầm tòa nhà Rainbow Văn Quán 

Ban quản lý tòa nhà Raibow sẽ tiến hành dọn rửa 02 tầng hầm để xe vào thứ 6 ngày 21/11/2014 với thời gian cụ thể như sau : 

+ Buổi sáng :  từ 9h – 11h 

+ Buổi chiều:  từ 14h – 16h 

Vậy Ban quản lý tòa nhà thông báo để BQT và toàn thể dân cư biết. Trong quá trình tiến hành công việc có điều gì gây bất tiện cho cư dân tòa nhà, kính mong toàn thể cư dân trong tòa nhà thông cảm. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

                                             BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ